Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka

 

Na stránke

 

http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=1638

 

sú zverejnené kritériá pre prijímacie skúšky na školský rok 2017/2018.

 

Na tejto stránke sú v dolnej časti pridané aj ukážkové testy zo slovenského jazyka a matematiky.

Vyplnené prihlášky je potrebné doručiť do školy do 20. apríla 2017. 

Vyplnené prihlášky je potrebné doručiť do školy do

20. apríla 2017.

Umiestnenie absolventov gymnázia na vysokých školách

 

Fakulta/ odbor/smer/ univerzita % počet umiestnených absolventov Fakulta/ odbor/smer/ univerzita % počet umiestnených absolventov
Filozofická fakulta, jazyky 22% Medzinárodné vzťahy 3,7%
Technické smery 16% Poľnohospodárska univerzita 3,7%
Medicína 10% Informatika 1,9%
Prírodovedecké smery 10% Teológia 1,9%
Masmediálna komunikácia, médiá 9% Manažment 1,9%
Ekonomika 9% umenie 1,9%
Právo 7% iné 2%

↑ Return to O škole

Print this Stránka

Profil

Škola ponúka:

  • doplnenú výučbu anglického jazyka podľa učebných materiálov svetoznámej univerzity Cambridge
  • pragmatickú prípadovú štúdiu
  • možnosť získať medzinárodné skúsenosti
  • poradenský program pre každého študenta
  • laptop, ako učebnú pomôcku pre každého študenta

 

Štúdium na gymnáziu je bezplatné.

 

Od augusta 2012 je Súkromné gymnázium v Kremnici súčasťou  Cambridge International School:

  • výučba anglického jazyka je doplnená  učebnými materiálmi svetoznámej univerzity
  • študenti môžu získať internacionálny certifikát platný v mnohých krajinách sveta
  • poskytuje široký a flexibilný študijný program a zahŕňa predmety z oblastí jazyky, humanitné vedy, sociálne vedy, matematiku, kreatívne technické či odborné predmety

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/