Dôležitý oznam

 


!!! Vážení rodičia, milí študenti !!!

 .

Na základe rozhodnutia krízového štábu Okresného úradu v Žiari nad Hronom sa  neodporúča v súčasnej situácii otvárať školy k 8.2.2021.

Všetky ročníky gymnázia pokračujú v budúcom týždni, t.j. od 8.2.2021, v dištančnom vzdelávaní.

výkričník
 ..
Riaditeľstvo Súkromného gymnázia v Kremnici 

 

 

Úprava konania maturitnej skúšky

.

Podľa rozhodnutia ministra školstva zo dňa 4.1. 2021 sa mení konanie maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021

 


 • Ruší sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021.

 • Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021 (presný termín konania sa upresní do 31.marca 2021)

 • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021


 

 hhh

Ďalšie informácie súvisiace so zmenami si môžete prečítať v priloženom dokumente:

Rozhodnutie MŠ zo dňa 04.01.2021

↑ Return to O škole

Print this Stránka

Profil

Škola ponúka:

 • doplnenú výučbu anglického jazyka podľa učebných materiálov svetoznámej univerzity Cambridge
 • pragmatickú prípadovú štúdiu
 • možnosť získať medzinárodné skúsenosti
 • poradenský program pre každého študenta
 • laptop, ako učebnú pomôcku pre každého študenta

 

Štúdium na gymnáziu je bezplatné.

 

Od augusta 2012 je Súkromné gymnázium v Kremnici súčasťou  Cambridge International School:

 • výučba anglického jazyka je doplnená  učebnými materiálmi svetoznámej univerzity
 • študenti môžu získať internacionálny certifikát platný v mnohých krajinách sveta
 • poskytuje široký a flexibilný študijný program a zahŕňa predmety z oblastí jazyky, humanitné vedy, sociálne vedy, matematiku, kreatívne technické či odborné predmety

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/