Geografická súťaž

 

Milí študenti so záujmom o geografiu,

tešíme sa, že ste sa zapojili do našej súťaže, v ktorej sa spoločne pozrieme na zaujímavé geografické úlohy. V prvom kole pôjde o sériu troch úloh, ktoré budete môcť riešiť od 17.2. do 24.2. 23:59 hod. Vypracované úlohy 1. kola zasielajte na e-mailovú adresu: luciakusikova@gmail.com

Zadanie úloh 1. kola si môžete stiahnuť tuZadanie 1. kola

Pokyny k úlohám 1.kola: Vytvorte si vo worde nový súbor, ktorý pomenujete vašimi menami a poradovým číslom kola, napr:  Mrkvička, Holub 1.kolo

Do vytvoreného súboru napíšte len svoje odpovede (nemusíte si sťahovať celé zadanie 1.kola):

1.úloha: _______________  (odpoveď)

2. úloha: _______________ (odpoveď)

3. úloha: _______________ (odpoveď)

2.kolo súťaže bude zverejnené 2.3.2020, tak si nezabudnite pozrieť našu stránku.

↑ Return to O škole

Print this Stránka

Profil

Škola ponúka:

  • doplnenú výučbu anglického jazyka podľa učebných materiálov svetoznámej univerzity Cambridge
  • pragmatickú prípadovú štúdiu
  • možnosť získať medzinárodné skúsenosti
  • poradenský program pre každého študenta
  • laptop, ako učebnú pomôcku pre každého študenta

 

Štúdium na gymnáziu je bezplatné.

 

Od augusta 2012 je Súkromné gymnázium v Kremnici súčasťou  Cambridge International School:

  • výučba anglického jazyka je doplnená  učebnými materiálmi svetoznámej univerzity
  • študenti môžu získať internacionálny certifikát platný v mnohých krajinách sveta
  • poskytuje široký a flexibilný študijný program a zahŕňa predmety z oblastí jazyky, humanitné vedy, sociálne vedy, matematiku, kreatívne technické či odborné predmety

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/