Dôležitý oznam

 


!!! Vážení rodičia, milí študenti !!!

 

Platný školský semafor a všetky informácie k nemu nájdete tu:

 

 

Riaditeľstvo Súkromného gymnázia v Kremnici 

 

 

Maturita 2021/2022

Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti

                        15. marec 2022    EČ a PFIČ slovenský jazyk a literatúra

                        16. marec 2022    EČ a PFIČ cudzie jazyky

                        17. marec 2022     EČ matematika

Náhradný termín EČ a PFIČ : 5. – 8. apríla 2022

Termín ÚFIČ MS  – 23.5. – 10.6.2022

 

 

↑ Return to O škole

Print this Stránka

Profil

Škola ponúka:

  • doplnenú výučbu anglického jazyka podľa učebných materiálov svetoznámej univerzity Cambridge
  • pragmatickú prípadovú štúdiu
  • možnosť získať medzinárodné skúsenosti
  • poradenský program pre každého študenta
  • laptop, ako učebnú pomôcku pre každého študenta

 

Štúdium na gymnáziu je bezplatné.

 

Od augusta 2012 je Súkromné gymnázium v Kremnici súčasťou  Cambridge International School:

  • výučba anglického jazyka je doplnená  učebnými materiálmi svetoznámej univerzity
  • študenti môžu získať internacionálny certifikát platný v mnohých krajinách sveta
  • poskytuje široký a flexibilný študijný program a zahŕňa predmety z oblastí jazyky, humanitné vedy, sociálne vedy, matematiku, kreatívne technické či odborné predmety

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/