Výsledky 1. kola prijímacích skúšok

Konečné výsledky 1. kola prijímacích skúšok

Konečné výsledky 1. kola prijímacích skúšok

do 1. ročníka na Súkromnom gymnáziu v Kremnici

na školský rok  2018/2019:

 

P.č.
Kód
Body za   prospech
Body za   olympiády a súťaže
Body za 
Monitor9
Body za   prijímacie skúšky
Počet bodov spolu
Úspešnosť
1.
229
 Prijatý/á bez prijímacích skúšok
2.
211
Prijatý/á bez prijímacích skúšok
3.
413
50
25
50
58
183
Prijatý/á
4.
902
50
10
50
59
169
Prijatý/á
5.
918
50
15
50
49
164
Prijatý/á
6.
167
40
25
50
47
162
Prijatý/á
7.
982
45
0
50
56
151
Prijatý/á
8.
422
30
25
50
46
151
Prijatý/á
9.
588
45
0
50
49
144
Prijatý/á
10.
754
30
25
40
49
144
Prijatý/á
11.
466
35
0
50
52
137
Prijatý/á
12.
489
50
0
40
45
135
Prijatý/á
13.
111
35
0
45
51
131
Prijatý/á
14.
311
35
10
35
50
130
Prijatý/á
15.
493
40
0
45
41
126
Prijatý/á 
16.
751
15
0
45
51
111
Prijatý/á
17.
687
10
0
25
34
69
Prijatý/á
18.
498
0
0
0
54
54
Prijatý/á
19.
462
35
0
45
-
-
Nezúčastnil/a sa
20.
678
0
0
0
-
-
Nezúčastnil/a sa

 

V zmysle platného zákona budú úspešným uchádzačom zaslané

Rozhodnutia o prijatí 

do 3 pracovných dní.

Umiestnenie absolventov gymnázia na vysokých školách

 

 

Fakulta/ odbor/smer/ univerzita % počet umiestnených absolventov Fakulta/ odbor/smer/ univerzita % počet umiestnených absolventov
Filozofická fakulta, jazyky 22% Medzinárodné vzťahy 3,7%
Technické smery 16% Poľnohospodárska univerzita 3,7%
Medicína 11% Informatika 1,9%
Prírodovedecké smery 10% Teológia 1,9%
Masmediálna komunikácia, médiá 9% Manažment 1,9%
Ekonomika 9% umenie 1,9%
Právo 7% iné 1,5%

 

↑ Return to O škole

Print this Stránka

Profil

Škola ponúka:

  • doplnenú výučbu anglického jazyka podľa učebných materiálov svetoznámej univerzity Cambridge
  • pragmatickú prípadovú štúdiu
  • možnosť získať medzinárodné skúsenosti
  • poradenský program pre každého študenta
  • laptop, ako učebnú pomôcku pre každého študenta

 

Štúdium na gymnáziu je bezplatné.

 

Od augusta 2012 je Súkromné gymnázium v Kremnici súčasťou  Cambridge International School:

  • výučba anglického jazyka je doplnená  učebnými materiálmi svetoznámej univerzity
  • študenti môžu získať internacionálny certifikát platný v mnohých krajinách sveta
  • poskytuje široký a flexibilný študijný program a zahŕňa predmety z oblastí jazyky, humanitné vedy, sociálne vedy, matematiku, kreatívne technické či odborné predmety

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/