Dôležitý oznam


 


!!! Vážení rodičia, milí študenti !!!

 
Vyučovanie na našom gymnáziu pokračuje od 11. januára 2021 dištančnou formou výučby, podľa rozhodnutia ministra školstva B. Gröhlinga zo dňa 08.01.2021. 
ffffffff 

Rozhodnutie MŠ zo dňa 08.01.2021

ôôôôôô

výkričník
Riaditeľstvo Súkromného gymnázia v Kremnici 


 


 

Úprava konania maturitnej skúšky

.

Podľa rozhodnutia ministra školstva zo dňa 4.1. 2021 sa mení konanie maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021

 


 • Ruší sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021.

 • Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021 (presný termín konania sa upresní do 31.marca 2021)

 • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021


 

 hhh

Ďalšie informácie súvisiace so zmenami si môžete prečítať v priloženom dokumente:

Rozhodnutie MŠ zo dňa 04.01.2021

↑ Return to O škole

Print this Stránka

Profil

Škola ponúka:

 • doplnenú výučbu anglického jazyka podľa učebných materiálov svetoznámej univerzity Cambridge
 • pragmatickú prípadovú štúdiu
 • možnosť získať medzinárodné skúsenosti
 • poradenský program pre každého študenta
 • laptop, ako učebnú pomôcku pre každého študenta

 

Štúdium na gymnáziu je bezplatné.

 

Od augusta 2012 je Súkromné gymnázium v Kremnici súčasťou  Cambridge International School:

 • výučba anglického jazyka je doplnená  učebnými materiálmi svetoznámej univerzity
 • študenti môžu získať internacionálny certifikát platný v mnohých krajinách sveta
 • poskytuje široký a flexibilný študijný program a zahŕňa predmety z oblastí jazyky, humanitné vedy, sociálne vedy, matematiku, kreatívne technické či odborné predmety

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/